Основна делатност наше фирме је производња спиро канала и фазонских елемената.

Палета наших производа укључује праве спиро канале, колена са различитим углом и раличитим пречником, асиметричне и симетричне прелазе, седла различитог угла и различитог пречника, рачве, пригушиваче различитих дужина и остале фазонске елементе, који су непоходни за изградњу модерне и функционалне вентилационе инсталације.

Производимо различите видове вентилационих решетки.

Нашим клијентима нудимо монтажу и сервис клима и вентилационих система.