Производи

Спиро канали

Наша фирма производи округле спиро канале (ваздуховоде) типа “Spiro” од ф100 до ф1400 са ширином траке 137мм. Стандардна дужина спиро канала је 3м, а по жељи клијента дужина канала се може повећати до 6м са дебљином лима до 1.2мм.

Рачве

По жељи клијента израђујемо рачве у дијапазону од ф100 до ф1400 са различитим углом отклона.

Прелази (редукције)

Производимо симетричне и асиметричне прелазе од ф125 до ф1400.

Сегментна колена

Производимо сегментна колена од ф160 до ф1400 са углом од 0 до 90 степени и r1d или r1.5d. По жељи клијента може можемо израдити колена различитог пречника.

Седла

Производимо седла у дијапазону од ф100 до ф1400 са различитим углом отклона.

Решетке

Производимо различите видове и димензије вентилационих решетки.

Зидне решетке за развод ваздуха – ЗРРВ
Таванске решетке за развод ваздуха -ТРРВ
Покретне жалузинске решетке – ПЖР
Фиксне жалузинске решетке – ФЖР